Обучение

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИКА ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС кат. "В"

Обучението по практика /кормуване/ може да започне най-рано след третия ден на курса по теория.

Часовете по кормуване са 31.

Продължителността на един учебен час е 40 мин.

На едно кормуване се вземат по два учебни часа.

Продължителността на практическата част на курса е от 30 до 60 дни в зависимост от желанията на курсиста.

/изискването на ДАИ е максимум 2 учебни часа на ден/

Кормуването се провежда в западните квартали на София. В същия район се провежда и изпита по кормуване.

ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ ЗА кат. "В".

Обучението по теория е 40 часа и се провежда в кабинета на автошкола "STOP".