Цени

 

Цена 920 лв.!!

За шофьорски курс кат. „В“. Възможност за разсрочено плащане!!!

Допълнителни часове и опреснителни курсове:

Цена – 30 лв/час

За записване: тел. 0887 607 614, инж. Дамян Иванов

Цената на шофьорския курс включва:

- 40 часа теория/лекции/

- 31 часа практика/кормуване/

- Учебни материали необходими за подготовка
за изпита по теория /листовки/

Цената на шофьорския курс не включва:

- Вътрешен изпит теория /листовки/ - 70 лв

- Вътрешен изпит практика /кормуване/ - 70 лв

- Изпит теория пред ДАИ – 70 лв

- Изпит практика пред ДАИ – 70 лв.