Изпити

ИЗПИТ ТЕОРИЯ ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС КАТЕГОРИЯ "B"

Изпита по теория пред ДАИ се провежда на таблет.

- отговаря се на 45 въпроса за 40 мин.

- всеки верен отговор Ви носи от 1 до 3 точки

- максималният брой точки е 97.

- изпита е взет при минимум 87 точки.

Преди изпита пред ДАИ се провежда вътрешен изпит на листовки.


ИЗПИТ ПРАКТИКА ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС КАТЕГОРИЯ "В"

Трябва да сте взели изпита по теория пред ДАИ, за да се явите на изпита по практика.

Изпитът се провежда в района, в който е протекло обучението Ви и е с продължителност 30 мин.

Преди изпита пред ДАИ се провежда и вътрешен изпит по кормуване.