Изпити

ИЗПИТ ТЕОРИЯ ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС КАТЕГОРИЯ B

Изпита по теория пред ДАИ се провежда на таблет.

- отговаря се на 45 въпроса за 40 мин.

- всеки верен отговор Ви носи от 1 до 3 точки

- максималният брой точки е 97.

- изпита е взет при минимум 87 точки.

Преди изпита пред ДАИ се провежда вътрешен изпит на листовки.


ИЗПИТ ПРАКТИКА ЗА ШОФЬОРСКИ КУРС КАТЕГОРИЯ В

Трябва да сте взели изпита по теория пред ДАИ, за да се явите на изпита по практика.

Изпитът се провежда в района, в който е протекло обучението Ви и е с продължителност 30 мин.

Преди изпита пред ДАИ се провежда и вътрешен изпит по кормуване.